Misja Fundacji

Głównym celem Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu „Proland-Sport” jest promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy kondycji polskiego sportu, niezależnie czy jest to sport zawodowy, amatorski, czy tylko sportowa rekreacja. Działania Fundacji Proland-Sport w jak największym stopniu powinny być zbieżne ze starożytną Ideą Olimpizmu, czyli szlachetnej rywalizacji. Poprzez tak rozumiane idee fundacja chce się przyczynić do integracji społeczeństw i narodów, w szczególności grup znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

SZKOLENIA

Organizacja szkoleń i konferencji na temat promocji i rozwoju sportu a także zarządzania i kierowania Organizacjami.

ZAUFANIE

To podstawowa więź międzyludzka, która łączy wszystkie pokolenia i daje nadzieję na lepsze jutro oraz rozwiązuje problemy.

PROJEKTY

Jako Fundacja piszemy projekty w sprawie pozyskania środków finansowych na promocję i rozwój sportu.

INTEGRACJA

Fundacja pragnie integrować wszystkie grupy społeczne ze sobą w celu popularyzacji wszystkich dyscyplin sportowych.

WOLONTARIAT

Organizacja nie ma racji bytu jeśli nie współpracują z nią prawdziwi wolontariusze dla których sport to nie tylko pasja.

PRZYJAŹŃ

Cenimy sobie ludzi dla których przyjaźń i lojalność mają znaczenie w budowaniu relacji sportowych.

Tłumaczenie »