Covid-19

Czym jest koronawirus i jakie daje objawy?

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne środki wirusobójcze.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych.

Na czym polega leczenie?

Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli polega na leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów zakażonych koronawirusem za pomocą dotychczas znanych leków. 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”.

Obecnie brak dowodów naukowych na transmisję wirusa od ozdrowieńców. Szacuje się, że okres inkubacji wynosi od 2 do 14 dni i w tym okresie czasu istnieje ryzyko transmisji zakażenia.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu nowemu koronawirusowi i w jego leczeniu?

Nie, antybiotyki działają przeciwko bakteriom, ale nie działają przeciwko wirusom. Nowy koronawirus jest wirusem, dlatego antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy lub leczniczy. Osoby hospitalizowane z powodu koronawirusa mogą otrzymywać antybiotyki, jeśli wystąpi dodatkowo zakażenie bakteryjne, wtórne w stosunku do wirusowego.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

 • Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut.
 • Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas.
 • Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów.
 • Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

Aktualne informacje dotyczące liczby chorych w Polsce.

Na stronie gov.pl/koronawirus znajduje się

mapa zarażeń koronawirusem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2.

Dane tam zamieszczane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia i są na bieżąco aktualizowane.

Jeśli masz takie objawy, jak:

 • katar,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Adresy placówek: https://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady—rejestr-placowek-podstawowej-opieki-zdrowotnej-poz

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy jak powyżej:

 • zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
 • własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

 Wykaz numerów stacji sanitarno- epidemiologicznych w Małopolsce

Szpitale zakaźne w Małopolsce:

 • Kraków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 2, telefon: (12) 400 20 00, (12) 400 20 21, (12) 400 20 06
 • Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. Na Skarpie 66, telefon – dorośli: (12) 622 94 03, (12) 622 93 90, (12) 622 94 07, telefon – dzieci: (12) 622 95 03, (12) 622 93 44
 • Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, telefon: (12) 614 23 23, (12) 614 23 22, (12) 614 23 27
 • Olkusz, Nowy Szpital w Olkuszu Sp. Z o.o., 1000-Lecia 13, telefon: (41) 240 12 72, (41) 240 12 76
 • Myślenice, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, telefon: (12) 273 03 54, (12) 273 30 50, (12) 273 03 03
 • Tarnów, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13,telefon: (14) 631 03 92, (14) 631 03 67, (14) 631 03 10
 • Wielogłowy, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Dąbrowa 1, telefon; (18) 433 21 23
 • Miechów, Szpital Św. Anny, Szpitalna 3, telefon: (41) 382 03 64, (41) 382 02 99
 • Dąbrowa Tarnowska, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1, telefon: (14) 644 32 88, (14) 644 32 86
 • Proszowice, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, telefon: (12) 386 52 10, (12) 386 52 11, (12) 386 52 03

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Zapoznaj się z dokładną instrukcją mycia rąk:

Instrukcja mycia rąk

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcą
Obowiązek utrzymania odległości między pieszymi  wynosi co najmniej 2-metry. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania znajdują się różnorodne materiały do pobrania opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główną Inspekcję Sanitarną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub sam chciałbyś pomagać innym, to sprawdź jak możesz to zrobić pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

Tłumaczenie »