AED sprzęt

Defibrylatory AED zwiększają szanse na przeżycie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK) z 2% aż do 75%!

Działamy w sporcie ale drugim bardzo ważnym elementem naszego życia i działalności jest zdrowie i bezpieczeństwo. Naszymi wartościami jest SPORT – KULTURA – ZDROWIE. Niejednokrotnie staraliśmy się udzielać pierwszej pomocy potrzebującym i stwierdzamy, że każda placówka Sportowa czy Oświatowa powinna posiadać zamontowany i zainstalowane urządzenie AED Defibrylator na swojej Placówce oraz umieć udzielać pierwszej Pomocy przy wykorzystaniu AED.

Czym jest Defibrylator i czy warto je posiadać. ?

Defibrylator AED – urządzenie ratujące życie.

AED – to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator). Urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Mówiąc wprost – zwykłych ludzi. Na przystanku, w galerii handlowej czy w biurze. Defibrylatory AED są dostępne w naszych miastach dzięki realizacji programu PAD.

AED – czy warto je posiadać ?

Po pierwsze Ratuje życie –  Zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie, a defibrylatory AED są kluczowym ogniwem łańcucha zabezpieczającego każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Urządzenie AED jest gwarantem jak najszybszej, jak najlepszej jakości pomocy. W przypadku zatrzymania krążenia, każda minuta, ba, KAŻDA SEKUNDA jest na wagę złota. Publicznie dostępne defibrylatory są niesamowicie ważnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób w nagłym zatrzymaniu krążenia. Defibrylator serca, użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia. Urządzenie AED jest w stanie przywrócić normalny rytm serca oraz znacząco pomóc świadkowi zdarzenia w prowadzeniu akcji resuscytacyjnej. Istotnym elementem rozszerzania sieci defibrylatorów AED jest edukacja społeczeństwa – szkolenia z zakresu obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego zmniejszają strach i opór świadków zdarzenia przed użyciem defibrylatora serca. Pamiętajmy, że społeczeństwo wyszkolone w zakresie pierwszej pomocy to społeczeństwo bezpieczne. A do tego każdy z nas powinien dążyć, prawda? Automatyczny defibrylator zewnętrzny to jeden z kroków w dążeniu do tego celu.

Po drugie poprawia Wizerunek – i niesie ze sobą same korzyści. Sieć automatycznych defibrylatorów zewnętrznych równa się dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów, przejezdnych, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują. Defibrylatory serca oznakowane zielono-białymi ikonami, zauważalne w przestrzeni publicznej to informacja: „Tu jesteś bezpieczny, niezależnie od tego, co się wydarzy”. Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest jak zapewnienie o tym, że w razie konieczności zostanie nam udzielona pomoc ale też, że my będziemy w stanie zapewnić najwyższą jej jakość osobie poszkodowanej. Ogólnodostępne defibrylatory poprawiają jakość życia. Walka z główną przyczyną śmiertelności w Europie jeszcze nigdy nie była tak prosta! Urządzenie AED jest łatwe w użyciu, intuicyjne i nawet osoba nieprzeszkolona jest w stanie poprowadzić skuteczną akcję ratunkową z defibrylatorem przy boku. Warto jednak postawić nacisk na edukację społeczeństwa wraz z zwiększaniem ilości defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej. To zapewni komfort psychiczny pomagającym. To, co znane, nie jest stresujące. Sprawmy więc, by defibrylator serca był czymś znajomym, pomocnym, pożądanym, budzącym poczucie bezpieczeństwa.

Po trzecie Postęp – każde państwo wysoko rozwinięte bez ustanku powinno inwestować w rozszerzanie sieci defibrylatorów oraz edukację obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy z ich użyciem. W krajach tych śmiertelność związana z nagłym zatrzymaniem krążenia jest znacząco niższa niż w Polsce. Dzięki naszej dzielności możemy wspólnymi siłami zmienić tę ponurą statystykę. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie warto postawić na postęp, zwłaszcza w przypadku dbałości o bezpieczeństwo.  Powszechnie dostępny automatyczny defibrylator zewnętrzny jest właśnie tym postępem. Zjednoczeni w dążeniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszych społeczności możemy zapobiec wielu tragediom, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększyć ich świadomość, by w końcu być przykładem wzorcowego kraju europejskiego, który nie boi się pomagać!

Kierownik działu promocji i sprzedaży
Marcin Malinowski
tel. +48 534 191 773
mail: m.malinowski@prolandsport.pl

Tłumaczenie »