Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Dziś 5 grudnia – to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z całego serca pragniemy podziękować naszym cudownym Wolontariuszom oraz ich opiekunom za nieocenioną pomoc w niesieniu dobra drugiemu człowiekowi, za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu sportu, kultury i edukacji. Za każdą część waszego serca włożonego w tak ciężką i bezinteresowną pacę. Za to, że zawsze byliście z nami. Szczególne podziękowania ślemy w stronę młodzieży i nauczycieli z Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie oraz SP nr 54 z Krakowa. #miedzynarodowydzienwolontariatu #prolandport #wolontariat #Kraków #sport #kochamwolontariat

 

 

Tłumaczenie »