Projekt AED

"Życie jest po to, aby dawać z siebie jak najwięcej innym ludziom". Z ogromną satysfakcją realizujemy projekt "Ogólnodostępne AED na remizach w powiecie krakowskim", którego celem jest zwiększenie dostępności pomocy przedmedycznej poprzez budowę sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w przestrzeni publicznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców Województwa Małopolskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED.
AED są to proste w obsłudze urządzenia, pozwalające na udzielenie skutecznej pomocy chorym w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Statystyki użycia AED dowodzą skuteczność resuscytacji w granicach 30-50%, dochodząc nawet do 90%, jeśli defibrylator został użyty w pierwszych 2 min od zatrzymania krążenia. Dlatego Automatyczny defibrylator zewnętrzny stanowi przełom w masowych działaniach ratowniczych.
18 remiz strażackich w powiecie krakowskim otrzymało właśnie wysokiej klasy defibrylatory AED w podgrzewanych kapsułach typu ROTAID wraz z tablicami informacyjnymi: OSP ZALAS, OSP NAWOJOWA GÓRA, OSP TENCZYNEK, OSP SIEDLEC, OSP NOWA GÓRA, OSP PACZÓŁTOWICE, OSP CZERNA, OSP OSTRĘŻNICA, OSP RUDNO, OSP ZABIERZÓW, OSP KOBYLANY, OSP RUDAWA, OSP NIELEPICE, OSP RADWANOWICE, OSP KARNIOWICE, OSP UJAZD, OSP BRZOSKWINIA, OSP RZĄSKA – to bohaterowie tego niezwykłego przedsięwzięcia. Od ponad roku walczyli o AED służące ich społecznościom. Udało się!!!
Projekt zrealizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach IV budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
#prolandsport
#zycielubipredkosc
#aedkrakow

18 Placówek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Małopolsce zostanie wyposażonych w AED

We współczesnym świecie coraz częściej dochodzi do Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK),
które dotyka ludzi w wieku między 40 – 70 rokiem życia z czego udaje się uratować zaledwie 2-5% pacjentów. Podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania.
Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo natleniona krew nie dociera do mózgu.
Poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać. Komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach. Świadkowie zdarzenia nie mogą biernie czekać na przyjazd karetki – powinni jak najszybciej rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej, by natleniona krew trafiła do mózgu i podtrzymała jego czynności życiowe.
W tym wypadku kluczowe jest jak najszybsze użycie defibrylatora AED (ang. Automated External Defibrillator). Urządzenie krok po kroku poprowadzi osobę udzielającą pomocy.
Urządzenie dokonuje analizy pracy serca i tylko w uzasadnionym przypadku dokona defibrylacji – dostarczy do mięśnia impuls elektryczny wygaszający jego chaotyczną pracę. Wg Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej i wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność ofiar Nagłego Zatrzymania Krążenia nawet do 75%. Z tego powodu w Polsce, podobnie jak na całym świecie, powszechny dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych powinien stać się obowiązującym standardem. Wykorzystanie urządzenia AED jest bardzo ważne i pomocne w pracy każdego strażaka, który bardzo często na miejsce zdarzenia przybywa najszybciej.
Dodatkowo na terenie OSP zostanie przeprowadzone 18 szkoleń dla mieszkańców województwa małopolskiego a także dodatkowo blisko 100 osób mieszkańców okolicznych Placówek OSP, Szkół, Instytucji Kultury i innych.
Defibrylatory zostały przyznane 18 jednostkom OSP w województwie małopolskim i zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach IV budżetu Obywatelskiego projektu pn: „Ogólnodostępne AED na remizach w powiecie krakowskim”

Tłumaczenie »