Półkolonie

Półkolonie integracyjne z elementami KARATE
Dla dzieci i młodzieży w wieku 7 -15 lat w Tauron Arena Kraków
w okresie 6 - 24.07.2020 rok poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 16:00.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

BEZPŁATNE PÓŁKOLONIE
Półkolonie dla dzieci i młodzieży zorganizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Kadra wychowawcza spełnia wszystkie wymogi formalno prawne a także zgodnie z wytycznymi jest sprawdzona w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – UWAGA !

  • Obiekt jest przeznaczony dla wypoczynku dzieci i młodzież;
  • Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu wynosi 4m2 na jedna osobę;
  • Pomiędzy turnusami obiekt poddany będzie dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowej;
  • Zapewnione będą środki higieny osobistej dla uczestników i opiekunów;
  • Podczas jedzenia zostanie zachowany odpowiedni dystans (zmianowe wydawanie posiłków); Po każdej grupie będą czyszczone blaty i krzesła; Regulamin półkolonii;
  • Stała obecność Ratownika Medycznego oraz dostęp doraźny do Karetki pogotowia; Ograniczony bezpośredni kontakt z osobami trzecimi;

W walce z koronawirusem jesteśmy zmuszeni do ograniczenia kontaktów społecznych, zachowania dystansu społecznego lub zupełnej izolacji w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby. Spędzanie dni lub tygodni w domu przy ograniczonych sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami, ograniczonej stymulacji zmysłowej i kontaktach społecznych może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Po nadto długotrwała bezczynność fizyczna negatywnie oddziałuje na  organizm wywołując szereg niekorzystnych zmian. Aktywność ruchowa oraz kontakt z grupą rówieśniczą, jest jednym z podstawowych czynników warunkujących zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Dane epidemiologiczne dostarczają coraz więcej dowodów na to, że obniżona aktywność fizyczna i siedzący tryb życia zwiększają zarówno ryzyko powstawania chorób przewlekłych.

Półkolonie to pilotażowy projekt którego celem jest wspieranie aktywności integracyjnej dzieci i młodzieży poprzez sport z wykorzystaniem elementów karate. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci mieszkające na terenie Krakowa oraz uczące się w Krakowskich Szkołach. Karate to nie tylko sztuka walki ale przede wszystkim filozofia wzmacniania odporności na stres, walkę z przeciwnościami losu, spełnienie marzeń, wzmacnianie ciała polepszającymi motorykę ruchową. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym na terenie Krakowa ma na celu aktywizację i odciążenie rodziców dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W wypoczynku letnim mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym, które mają możliwość  przebywać (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną przez organizatorów  i brać udział w półkolonii. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć będą przeprowadzane  i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa związanego z COVID 19. Dzieci i młodzież w wieku 7 – 15 lat wspólnie będą spędzać wolny czas poprzez zabawę, ćwiczenia sportowe z wykorzystaniem podstawowych elementów karate, które prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę zawodniczą oraz opiekunów.

W półkoloniach będzie mogła uczestniczyć maksymalnie grupa do 50 osób w I turnusie, II turnus do 50 osób i w trzecim do 50 osób (łącznie 150 osób w trzech turnusach) z czego przewiduje się, że część dzieci to grupa z niepełnospawnościami. Uczestnicy półkolonii poznają  podstawowe Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy zakończony quizem z nagrodami, otrzymają bezzwrotne koszulki projektowe oraz kimona karate.

Zajęcia pilotażowe półkolonii odbędą w trzech terminach:

Pierwszy turnus 6 – 10.07.2020r. w godzinach 8:00 – 16:00. (poniedziałek – piątek); RAMOWY PROGRAM WYPOCZYNKU 6-10.07.2020
Drugi turnus 13 – 17.07.2020r. w godzinach 8:00 – 16:00. (poniedziałek – piątek); RAMOWY PROGRAM WYPOCZYNKU 13-17.07.2020
Trzeci turnus 20 – 24.07.2020r. w godzinach 8:00 – 16:00. (poniedziałek – piątek). RAMOWY PROGRAM WYPOCZYNKU 20-24.07.2020

ZGODA NA WIZERUNEK – Zgoda na wizerunek      KARTA KWALIFIKACYJNA – Karta kwalifikacyjna Półkolonii Kraków  REGULAMIN – REGULAMIN PÓŁKOLONII Kraków   RODO –RODO 1

  • w każdym z turnusów do 50 osób (decyduje kolejność wpływu wniosków)

W każdy piątek zorganizowana zostanie wycieczka autokarowa do Europejskiego Centrum BUDO - Dojo Stara Wieś
- KLIKNIJ I ZOBACZ

ILOŚĆ DZIECI W PÓŁKOLONIACH JEST OGRANICZONA !!!

Tłumaczenie »