Konkurs AED

Warunkiem udziału w konkursie jest:
- posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
- przesłanie fotografii z wizerunkiem uczestnika konkursu przy ogólnodostępnym urządzeniu AED na remizie strażackiej biorącej udział w projekcie, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na Fanpage’u Fundacji.
- dołączenie do fotografii komentarza uczestnika konkursu o istocie zamontowania ogólnodostępnego defibrylatora zewnętrznego AED na remizie OSP w powiecie krakowskim.
Na fotografie z komentarzami czekamy w dniach od 26.10.2020r. do 8.11.2020r. do godziny: 18.00. Prace należy przesyłać na adres e-mail: prolandsport@gmail.com
Wszystkie przesłane fotografie wraz z komentarzami autorów zostaną opublikowane na Fanpage’u Fundacji PROLAND-SPORT.
Od momentu umieszczenia prac na Fanpage’u Fundacji PROLAND-SPORT do dnia 14 listopada do godz. 18.00 rozpocznie się głosowanie na najciekawszą pracę za pomocą zbierania „serduszek” pod pracami autorów
Regulamin Konkursu
Tłumaczenie »