Ludzie sądzą, że w życiu najważniejsze jest osiąganie sukcesów.

Tymczasem tak naprawdę liczy się droga, a cel potrzebny jest tylko po to, żeby w tę drogę wyruszyć.

Misja Fundacji

Głównym celem Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu „Proland-Sport” jest promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy kondycji polskiego sportu, niezależnie czy jest to sport zawodowy, amatorski, czy tylko sportowa rekreacja. Działania Fundacji Proland-Sport w jak największym stopniu powinny być zbieżne ze starożytną Ideą Olimpizmu, czyli szlachetnej rywalizacji. Poprzez tak rozumiane idee fundacja chce się przyczynić do integracji społeczeństw i narodów, w szczególności grup znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

PROJEKTY

Jako Fundacja piszemy projekty w sprawie pozyskania środków finansowych na promocję i rozwój sportu.

WOLONTARIAT

Organizacja nie ma racji bytu jeśli nie współpracują z nią prawdziwi wolontariusze dla których sport to nie tylko pasja.

PRZYJAŹŃ

Cenimy sobie ludzi dla których przyjaźń i lojalność mają znaczenie w budowaniu relacji sportowych.

INTEGRACJA

Fundacja pragnie integrować wszystkie grupy społeczne ze sobą w celu popularyzacji wszystkich dyscyplin sportowych.

SZKOLENIA

Organizacja szkoleń i konferencji na temat promocji i rozwoju sportu a także zarządzania i kierowania Organizacjami.

ZAUFANIE

To podstawowa więź międzyludzka, która łączy wszystkie pokolenia i daje nadzieję na lepsze jutro oraz rozwiązuje problemy.

Wydarzenia sportowe

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." - Jan Paweł II

Statut

Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu

Fundacja ProlandSport

Jeśli chcesz wspierać inicjatywy zmierzające do poprawy kondycji polskiego sportu, niezależnie czy jest to sport zawodowy, amatorski, czy tylko sportowa rekreacja skontaktuj się z nami!

Wyślij e-mail

Siedziba Główna

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT

Os. Oświecenia 8/12
31-635 Kraków

NIP 9442258444
REGON 369305854
KRS 0000714153
NR KONTA BANKOWEGO
Idea Bank 32 1950 0001 2006 0052 1791 0002

www.prolandsport.pl
prolandsport@gmail.com

[+48] 601 440 331

Oddział Fundacji

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT

ul. Rynek Górny 11
26-010 Bodzentyn

Nocny Bieg w Wąchocku

To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie sportowe jakimi są Nocne Biegi i Marsze wokół zalewów wodnych!